Камерите влизат на шофьорските изпити

От 1 октомври 2010 г. влиза в сила изискването теоретичният и практическият изпит за шофьори да бъдат заснемани. Вече има оборудвани 50 зали (27 държавни и 23 частни) в цялата страна, които отговарят на изискванията и са били приети от експертите на ИА „Автомобилна администрация”. Очаква се до края на другата седмица още около 20 да получат разрешения.

Устройствата за практическия изпит ще бъдат носени и монтирани от изпитващия служител на Автомобилна администрация. След приключването на изпита ще бъдат демонтирани. Това няма да натовари финансово инструкторите, защото те няма да купуват тези камери. Записите от практическите и теоретичните изпити ще бъдат съхранявани за последващ контрол една година.

Държавната такса за явяване на шофьорски изпит остава непроменена, което не предполага никакво вдигане и на таксата за шофьорските курсове.

Новите изисквания за видео наблюдение на изпитите за шофьори бяха забавени заради обжалвания на процедурата за избор на изпълнител за нужната техника. След като последователно и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) се произнесоха в полза на ИА „Автомобилна администрация” отпаднаха и последните пречки пред влизането им в сила.

С инициираните от министър Александър Цветков промени на Наредби 37, 38 и Инструкция 3 бяха предприети първите сериозни законодателни действия срещу черния пазар на шофьорски книжки. Основните промени при обучението и изпитите на кандидат водачите на МПС са: анонимни теоретични изпити; отпада изискването председателите на изпитните комисии за практическите изпити да притежават преподавателска правоспособност и 5-годишен професионален опит в областта; въвежда се и видео наблюдението на теоретичния и практическия изпит.

По време на изпита не присъстват преподавателите и проверяващите тестовете, а квестори. На изпитните тестове не се записват имената на изпитваните. Кандидат водачите записват върху отделна бланка личните си данни, номера на протокола, номера на теста, дата и подпис, като тези бланка се предава на квестора, който ги запечатва в плик. При този принцип проверяващият тестовете не знае предварително името на кандидата, чиято работа ще оценява.

След приключването на теоретичните изпити протоколите с резултатите (само имената без ЕГН) се публикуват на специално табло в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и на електронната страница на администрацията не по-късно от 24 часа след провеждане на съответния изпит (http://www.rta.government.bg/protokolimps/protokolimps.html).

Чрез отпадането на изискването председателите на изпитните комисии за практическите изпити да притежават преподавателска правоспособност и 5-годишен професионален опит в областта се разшири възможността за подбор на кадри. Такава е практиката в 33 европейски държави.

Изпитните центрове във всеки областен град са оборудвани с видеокамери, в които ще се провеждат изпитите по теория на кандидат водачите. Всеки, който желае да провежда теоритичен изпит, трябва да оборудва изпитния си център с камери според изискванията в наредбите. Бяха закупени и мобилни камери за контрол на практическите изпити.

С тези промени се цели повишаване на качеството на обучението, изключване на субективните фактори при придобиване на правоспособност за управление и дългосрочно подобряване и гарантиране на безопасността на движението.
tvevropa.com


......................

Novinite24 Headline Animator

В БЛОГА СА ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ ОТ БЪЛГАРСКИ И СВЕТОВНИ ИНФОРМАЦИОННИ АГЕНЦИИ И САЙТОВЕ.NOVINITE24 НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОЙТО И ДА Е САЙТ ДОСТИГНАТ ЧРЕЗ ВЪНШНИ ЛИНКОВЕ ОТ NOVINITE24. ИЗТОЧНИЦИ:

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ , WWW.BNR.BG , DARIKNEWS.BG, BGNES.COM,ACTUALNO.COM, BTA.BG, PODLUPA.BG,DW, RAZKRITIA.COM, КЛЮКИ.БГ И ДРУГИ СВОБОДНИ ИЗТОЧНИЦИ.